REFÈRENDUMS

.................

Una democràcia de qualitat és una combinació òptima de tres dimensions: la democràcia representativa, la democràcia participativa i la democràcia directa, els referèndums. Quan examinem bons exemples de totes tres ens adonem que, lluny de competir entre elles, es complementen i es reforcen mútuament.

Coneixem prou bé, i estem prou acostumats, a la democràcia representativa (escollir representants per què prenguin les decisions en el nostre nom) però, en canvi, la democràcia participativa (ciutadans deliberant sobre un tema) i l’ús dels referèndums, tan poc desenvolupats a casa nostra, encara ens són força desconeguts. Tanmateix, són d’un gran potencial i la seva adequada implantació, sens dubte, no només augmentaria l’empoderament ciutadà sinó que contribuiria a millorar la nostra democràcia i, en definitiva, la qualitat de vida al nostre país.

De referèndums n’hi ha de molts tipus. Bàsicament, els podem dividir en dos grans grups: els que serveixen per proposar coses (consultius, obligatoris, d’iniciativa ciutadana) i els que serveixen per rebutjar coses (els abrogatius, per rebutjar lleis aprovades, i els revocatoris, per mostrar la pèrdua de confiança en els representants i apartar-los del seu càrrec). Al mon tenim molts exemples. Seria bo conèixe’ls, analitzar els seus resultats, i pensar com aplicar-los aquí.

 

Si en vols saber més, aquí et deixo diverses possibilitats:

Referéndums. Una inmersión rápida. Ed. Tibidabo. 2017
Qualitat democràtica per a un nou estat. Fundació Irla. 2014
Análisis de experiencias de democracia directa en el ámbito internacional (1995-2007). Con Ferran Requejo. IVAP. 2008
Qui té dret a votar? I altres assumptes polèmics sobre els referèndums de secessió. Amb Ivan Serrano i Joan Vergés. Càtedra Ferrater Mora. 2017